مردها وقتی فکر می‌کنند بامزه‌تر‌ند، روابط عاطفی رضایت‌بخش‌تری دارند

خنده ممکن است واقعا بهترین درمان در یک رابطه باشد. خندیدن پاداشی است که نمایانگر رضایت از رابطه به دو طرف است

مردها وقتی فکر می‌کنند بامزه‌تر‌ند، روابط عاطفی رضایت‌بخش‌تری دارند Read More »