مردان و دردسرهای ناتمام اندازه آلت جنسی

سایز آلت مردها، کوچک یا بزرگ، مساله این است

نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که میانگین اندازه آلت تناسلی مردان آمریکایی از نظر بزرگی در جایگاه پنجاه و نهم در جهان است. طول متوسط ۱۳.۵۹ سانتیمتری آلت مردان آمریکایی از همتایان اهل هائیتی، فرانسه، و استرالیایی آنان کوتاه‌تر است.

سایز آلت مردها، کوچک یا بزرگ، مساله این است Read More »