بوتاکس می‌تواند عملا رابطه‌ای گرم و عاطفی را «خراب» کند

محققان در این مطالعه مغز ۱۰ زن ۳۳ تا ۴۰ ساله را قبل از تزریق بوتاکس و سپس دو تا سه هفته بعد از آن، مورد بررسی قرار دادند. بوتاکس می‌تواند روی نحوه واکنش مغز افراد به چهره‌ها تاثیر بگذارد و تشخیص آن‌چه را که فرد سعی می‌کند با چهره‌اش نشان دهد دشوار کند .به […]

بوتاکس می‌تواند عملا رابطه‌ای گرم و عاطفی را «خراب» کند Read More »