ارگاسم بهمن

زنان سه نوع ارگاسم دارند؛ «بهمن» چیست؟

عضلات کف لگن که باعث ارگاسم می‌شوند، به سه روش مختلف حرکت می‌کنند: بهمنی، آتشفشانی، یا موجی به گفته یک کلینیک خصوصی زنان در نیویورک، هماغوشی با بالش زیر لگن موثرترین موقعیت است

زنان سه نوع ارگاسم دارند؛ «بهمن» چیست؟ Read More »